Information for og fra borgere i Tirstrup, Balle, Rosmus og Hyllested & Omegn

Velkommen til Distrikt-Rosmus.dk

Hvad er det egentligt, de laver, i det der Distriktsråd?

Distriktsråd Rosmus dækker Rosmus skoledistrikt og de lokale byer: Balle, Drammelstrup, Fuglslev, Gravlev, Hyllested, Hyllested Skovgårde, Rosmus og Tirstrup. Rådet arbejder for at udvikle vores lokalområde og vi er talerør for lokalområdet i forhold til Syddjurs Kommune.

Hvert år i februar måned er der valg til bestyrelsen i Distriktsråd Rosmus, og derefter mødes bestyrelsen jævnligt.

På bestyrelsesmøderne følger vi op på de udvalg og aktiviteter, vi har valgt at deltage i, og vi aftaler, hvem der skal repræsentere Distriktsrådet, hvis der er indkaldt til eksterne møder, fx i Syddjurs Kommune.

Vi har også altid et punkt, vi kalder ”Bordet Rundt”. Her har vi lejlighed til at snakke om løst og fast og orientere hinanden om, hvad der foregår rundt omkring i vores lokalområde og tage stilling til, om der er tiltag i gang, som vi kan støtte op om.

Én gang om året er der et fælles årsmøde med deltagelse af alle distriktsråd i Syddjurs Kommune. Her er der lejlighed til at følge med i lokale initiativer i andre områder af kommunen, ligesom det er til stor inspiration at høre om, hvordan de andre distriktsråd arbejder. Geografisk set følger distriktsrådene skoledistrikterne og Syddjurs Kommune har gennem distriktsrådene en stor kontaktflade ud i hele kommunen.

De lokale veje

I løbet af 2011 har vi taget forskellige initiativer til forbedringer. Dette arbejdes der fortsat med.

Og nu sker der noget:

Syddjurs Kommune modtager 4,1 mio. kr. til cykelsti-projekter

Syddjurs Kommune ansøgte i marts måned om puljemidler i forbindelse med anlægning af cykelstier mellem Rosmus Skole og Balle samt mellem Rodskov og Ugelbølle. Som en del af den nye trafikaftale for 2014 modtager Syddjurs Kommune 4,1 mio. kr. som tilskud til projekterne.

Indenfor nærmeste fremtid vil man kunne cykle til Rosmus Skole fra Balle. Formålet med en cykelsti fra Balle til Rosmus Skole er ikke blot at skabe en sikker skole-vej til og fra skolen men også til og fra det nybyggede børnehus og den nye sportshal ved Rosmus Skole.

Veje- og ejendomschef ved Syddjurs Kommune Arne Gynther udtaler:

  •  Vi er glade for, at vores ansøgning om puljemidler hos Transportministeriet har givet gevinst. At modtage 4,1 mio. kr. til en udvidelse af vores cykelsti-net i Syddjurs Kommune medvirker ikke kun til trafikmæssigt at skabe mere sikkerhed for borgerne men også at give endnu bedre grobund for en aktiv cykelkultur. En cykelsti mellem Balle og Rosmus Skole vil motivere både elever og ansatte til at tage cyklen. 

Projektet omfatter flg.:

  •  En 2,8 km. dobbeltrettet cykelsti mellem Rosmus Skole og Balle. (Stien vil løbe langs Nyballevej mellem Søndervang og Bispemosevej og langs Bispemosevej fra Nyballevej og Rosmus Skole)
  •  Tunnel under Nyballevej
  •  Lukning for gennemkørsel på Bækkevej i Rosmus og derved etablering af sti på dele af Bækkevej i Rosmus
  •  Krydsningshelle på Lunbakkevej ved Kalkværksvej

Støtten fra cykelpuljen dækker 40% af omkostningerne ved projektet. En egenfinansiering på de sidste 60% er medtaget i oplægget for budget for 2015 og 2016.

Man forventer en igangsættelse af projekterne i foråret 2015. Indtil da afventer man politisk beslutning om kommunens egenfinansiering samt den konkrete planlægning og projektering af projekterne.

 

 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk