Information for og fra borgere i Tirstrup, Balle, Rosmus og Hyllested & Omegn

Velkommen til Distrikt-Rosmus.dk

Hvad er det egentligt, de laver, i det der Distriktsråd?

Distriktsråd Rosmus dækker Rosmus skoledistrikt og de lokale byer: Balle, Drammelstrup, Fuglslev, Gravlev, Hyllested, Hyllested Skovgårde, Rosmus og Tirstrup. Rådet arbejder for at udvikle vores lokalområde og vi er talerør for lokalområdet i forhold til Syddjurs Kommune.

Hvert år i februar måned er der valg til bestyrelsen i Distriktsråd Rosmus, og derefter mødes bestyrelsen jævnligt.

På bestyrelsesmøderne følger vi op på de udvalg og aktiviteter, vi har valgt at deltage i, og vi aftaler, hvem der skal repræsentere Distriktsrådet, hvis der er indkaldt til eksterne møder, fx i Syddjurs Kommune.

Vi har også altid et punkt, vi kalder ”Bordet Rundt”. Her har vi lejlighed til at snakke om løst og fast og orientere hinanden om, hvad der foregår rundt omkring i vores lokalområde og tage stilling til, om der er tiltag i gang, som vi kan støtte op om.

Én gang om året er der et fælles årsmøde med deltagelse af alle distriktsråd i Syddjurs Kommune. Her er der lejlighed til at følge med i lokale initiativer i andre områder af kommunen, ligesom det er til stor inspiration at høre om, hvordan de andre distriktsråd arbejder. Geografisk set følger distriktsrådene skoledistrikterne og Syddjurs Kommune har gennem distriktsrådene en stor kontaktflade ud i hele kommunen.

De lokale veje

Cykelstien fra Balle til Rosmus Skole er en realitet og rundt omkring i landsbyerne: Hyllested, Gravlev og Fuglslev, er der gjort hastighedssænkende foranstaltninger, samt vejen fra Hyllested til Skolen, er lavet til 60 km zone, med plads i siderne til cyklister og gående.

 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk