Information for og fra borgere i Tirstrup, Balle, Rosmus og Hyllested & Omegn

Velkommen til Distrikt-Rosmus.dk

Generalforsamling i Distriktsråd Rosmus.
Distriktsråd Rosmus afholder i år generalforsamlingen i cafeteriet i Tirstrup-Hallen. Alle, der er bosiddende i Rosmus Skoledistrikt, er efter vedtægterne medlemmer og har dermed stemmeret og er valgbare.
Distriktsrådet skal fremme udvikling i området og være talerør overfor Syddjurs Kommune. På generalforsamlingen vil der kort blive orienteret om årets gang, og der vil blive mulighed for at diskutere, hvordan man synes det går i området.
Distriktsrådet vil også udnævne Årets Ildsjæl, som skal være en person der har gjort noget ekstra for området. Det kan være i form af frivilligt arbejde eller på anden måde være med til at gøre en forskel for området.
Efter generalforsamlingen vil Hanne Raahauge fra Syddjurs Genoptræningscenter, Tirstrup fortælle om det DGI støttede projekt Ud i naturen – Ind i livet som foregår i samarbejde med TBIF. Projektet skal hjælpe kronisk syge til at deltage i foreningsidræt.
Mødet afholdes torsdag den 3. marts kl. 19 og der sluttes af med æggekage og en øl eller vand som distriktsrådet er vært ved.

 

 

 

 

 

 

Hvad laver Distriktsrådet?

Læs om aktiviteterne i Distriktsrådet.

Læs mere her.

IT hjælp til pensionister

På Aktivitetscentret i Tirstrup er der "hjælp til selvhjælp" tirsdage fra kl. 9:30 - 11:00

Og på Rosmus Skole, i samarbejde med pensionistforeningen i Balle, Distrikt-Rosmus og Syddjurs Kommune, hver tirsdag fra kl. 13:30. Også her er der hjælp til selvhjælp, med støtte fra de dygtige Digitale ambasadører tillært af kommunen. 

Tag jeres laptop (bærbare computer) med, eller lån en på klassen. Vi slutter af med kaffe/the og kage efter en hyggelig dag.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk